13 юни

 На 13 юни 2018 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“ Посланикът на САЩ в България Н. Пр. Ерик Рубин изнесе публична лекция на тема: «НАТО и двустранното сътрудничество между България и САЩ». Посещението започна с работна среща в офиса на началника на Военна академия, на която генерал-майор Груди Ангелов запозна Н. Пр. Рубин с историята на Академията и възможностите за обучение, които тя предлага, както и с плановете на ръководството за нейното развитие.
На публичната лекция в аула „Раковски“ присъстваха Заместник-министърът на отбраната генерал-лейтенант о.р. Атанас Запрянов, Началникът на отбраната генерал Андрей Боцев, ректори на висши училища, обучаващи в сферата на сигурността, военни аташета, обучаеми и преподаватели от Военна академия.
„Искам да благодаря на всички, които спомогнаха за реализирането на тази лекция. Надявам се да имаме добър разговор по добри теми. Оценявам възможността като представител на САЩ да говоря към всички вас като към съюзници, като приятел към приятели. Това е значението на нашите споделени отговорности в НАТО. Те са споделени към организацията и идеалите и ценностите. Те отварят място и за всеки един от нас за изграждане на успешно демократично бъдеще.“, каза посланикът на САЩ в своята лекция. По думите му в България положителният ефект от членството в НАТО е очевиден както за него, така и за колегите му в София и Вашингтон. „Според мен е важно да отбележим прогреса и дългия път, който сме изминали. Следващия месец лидерите на всички НАТО-вски страни ще се срещнат в Брюксел. Те ще подчертаят единството на НАТО към предизвикателствата към сигурността“, каза още Ерик Рубин.
След лекцията Н.Пр. Рубин посети „Царски зали“ и записа своите впечатления в книгата за почетни гости.

Подробна лекция на Посланикът на САЩ в България Н. Пр. Ерик Рубин

« 1 на 2 »