12 мар

Уважаеми кандидат-студенти на Военна академия „Г. С. Раковски“,
Ето възможност да учите в нашите утвърдени магистърски програми!

1

2