12 мар

Уважаеми кандидат-студенти на Военна академия „Г. С. Раковски“,
Ето възможност да учите в нашите нови бакалавърски и утвърдени магистърски програми!
Днес представяме специалност УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО!

1

2