02 юли

Уважаеми възпитаници и приятели на Военна академия „Георги Стойков Раковски“!
Сдружението ни Клуб на възпитаниците и приятелите на Военна академия „Георги Раковски“ е вече регистрирано!
Следващите стъпки са:

  1. Откриване на сметка;
  2. Заплащане на членски внос;
  3. Издаване на карти за достъп на всеки от Вас!