14 май

Автопоходът „По бойния път на Първа българска армия“ спря край Вуковар, Хърватия. Там почиват 1027 български войници, офицери и доброволци, като 325 от тях са с неизвестни имена. Паметните плочи бяха осветени преди четири години.
Паметният ритуал се проведе под ръководството на директора на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“ на МО Иво Антонов. От името на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов говори началникът на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов.
С благодарност за любезното съдействие на Спирдон Спирдонов!