30 яну

Тази седмица се проведе среща между академичния състав на Военна академия и  г-жа Вержиния Цанкова  –  главен  секретар на  Националният център за информация и документация (НАЦИД).
Целта на срещата беше преподавателите да се запознаят с работата на Регистъра за научна дейност в Република България.