31 яну

Студенти от Военна академия, специалност „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ са на академично посещение в Международния институт по контратероризъм в Херцлия – Израел.
Първата лекция беше изнесена от заместник директора на института полк.д-р Айтан Азани.
Разгледани бяха теми, свързани със заплахите за Европа от мигрантската вълна и бойците на терористични организации, говори Ели Карман – старши изследовател в института.
В програмата са включени и лекции за съвременните аспекти на прояви на тероризъм, профила на терориста и факторите водещи до тероризъм.
Предвидени са практически занятия и демонстрация на разработената в и института симулационна система.