17 май

На 17 и 18 май 2018 г. под патронажа на началника на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ се проведе годишната научна конференция на факултет „Национална сигурност и отбрана“ с международно участие на тема „Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната“. Конференцията е част от учебната програма и както изтъкна декана на факултета полковник доц. дн Нено Христов при откриването й в последните три години тази тема се превърна в постоянен акцент в научните форуми предвид нейната актуалност.
Целта на конференцията беше да се даде възможност на докторантите и студентите на факултет „Национална сигурност и отбрана” за изява, за споделяне на опит, както и възможност за обмяна на постижения, иновации, опит и идеи в областта на отбраната и сигурността на основата на най-новите изследвания в национален, регионален и световен мащаб. Организира се и станалото вече традиционното предаване на живо от факултет „Национална сигурност и отбрана“ по видео канал на https://www.youtube.com/.
През първия ден приветствие от името на началника на Военна академия и командването поднесе полковник Емил Янев – заместник-началник по администрацията и логистиката. Той изтъкна изключителната актуалност на проблематиката, динамичното развитие на средата за сигурност, нестихващи промени и предизвикателства както в световен и регионален, така и в локален мащаб.
Поздравителни адреси към участниците в научния форум бяха поднесени от Комисията за защита от дискриминация, Националния военен университет „Васил Левски”, дирекция „Вътрешна сигурност” на МВР.
Основен доклад на тема: „Предизвикателства пред ресурсното Осигуряване на способностите на въоръжените сили” изнесе доцент д-р Павел Ангелов.
Вторият ден на научната конференция започна с доклада на началника на Военната академия генерал-майор Груди Ангелов на тема: „Базова концепция за национална мощ”.
В презентацията началникът на Академията разгледа водещи теоретични модели за националната мощ. Даде определение на понятието и разгледа отделните му елементи в тяхната взаимовръзка. Той се спря на функциите на националната мощ на държавата за отстояване на националните интереси и постигане на националните цели, както и аспектите на влияние и силата на въздействие. В заключение генерал-майор Ангелов обобщи, че съществува непосредствена връзка между националната мощ на една държава и нейното място и сфера на влияние в международните отношения.
Основни научни направления в работата на конференцията бяха:

  • Международна сигурност и политика;
  • Политически и концептуални предизвикателства пред Стратегическия преглед на отбраната и сигурността;
  • Нови оперативни концепции за използване на въоръжените сили.