28 юли

На 28 юли 2017 г. на тържествена церемония се състоя випускния акт на обучаемите от „Випуск 2017- І смяна”.
На тържествената церемония диплом за придобита научна степен „Доктор на науките“ получи полковник професор Георги Карастоянов-началник на катедра „Психология и лидерство”.
За успешно защитена образователна и научна степен „Доктор” дипломи получиха 7 обучаеми.
Първенец на „Випуск 2017” на магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” е подполковник Иван Георгиев Маламов. Сред випускниците бяха полковник Бо Ла Ти от Китайската Народна Република и полковник Скендер Битики от Република Македония.
Дипломите си получиха студентите от „Випуск 2017 – I смяна”, обучавали се в различните магистърски програми от професионално направление „Национална сигурност” на факултет „Национална сигурност и отбрана” и от професионално направление „Военно дело” на факултет „Командно-щабен”. Първенец на „Випуск 2017 – І смяна” от студентите е Бойко Христов Чавдаров от магистърска специалност „Управление при извънредни ситуации и защита на населението”.
На тържествената церемония присъстваха заместник-министърът на отбраната на Република България Атанас Запрянов, заместник- началникът на отбраната генерал-лейтенант Пламен Атанасов, военното аташе на Китайската Народна Република старши полковник Лиу Вейдонг, началникът на Военноморското училище флотилен адмирал проф. д-р Боян Медникаров, много гости, роднини, близки и приятели на дипломантите.
В словото си обръщение към випускниците началникът на Военна академия „Г. С. Раковски” генерал-майор Груди Ангелов изтъкна: „Заставайки пред вас днес, аз съм убеден, че вие сте подготвени за преодоляване на бъдещите предизвикателства. Знайте, че няма университет, който да ви даде знания за цялостна бъдеща кариера. Нека европейското изискване за обучение през целия живот бъде ръководно начало във вашето професионално развитие. Работете упорито и се самоусъвършенствайте всекидневно. Пазете името и авторитета на Военна академия „Георги Стойков Раковски”.
Заместник- министър Атанас Запрянов се обърна към випускниците с думите: „За мен е особена чест и привилегия да Ви поздравя от името на заместник министър-председателя и министър на отбраната господин Красимир Каракачанов и от свое име с успешното завършване на вашето обучение във Военна академия. Вашия труд и усилия заслужават адмирации. Нашата държава се нуждае от промяна и квалифицирани специалисти като вас, които да разбират от национална сигурност и отбрана. Нека осигурим сигурността на България компетентно. Поздравления, успехи и на добър час на всички випускници.”