13 апр

Гостите от 7-ми клас бяха запознати със славната история и забележителностите на Академията, с възможностите за професионална реализация като военнослужещи от въоръжените сили, представени им бяха условията за обучение в бакалавърска степен по специалност „Сигурност и отбрана“, както и магистърските програми на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Особено впечатление оставиха в съзнанието на учениците реквизита за снимането на филмова продукция в комплекс „Царски зали“!