12 апр

Ученици от столичното 51-во СУ „Елисавета Багряна“ посетиха Военна академия „Г. С. Раковски“. Те се запознаха със славната ѝ история и научиха за бъдещите възможности за обучение в бакалавърските и магистърските ѝ програми!
Истинските истории, разказани от полковник проф. д.н. Димитър Недялков – преподавател в катедра „ВВС и ПВО“ на Военна академия „Г. С. Раковски“ предизвикаха бурните аплодисменти на любознателните ученици.