15 апр

Чудесно стана, че преди днешната дата, която бележи 159 години от рождението на генерал-лейтенант Иван Фичев успяхме да преиздадем този негов научен труд. Това стана благодарение на национално дружество “Традиция”, регионален клон Априлци, Троян и Севлиево и Военна Академия “Георги С. Раковски”. Много съм щастлив, че ръководството на Военната Академия взе дейно участие в осъществяването на тази идея. Така успяхме да пресъздадем една приемственост през вековете и да си спомним за усилията, положени от генерала да бъде създадена тази научна институция – ковалня за най-достойните и доблестни защитници на българската национална кауза.

1

2