14 мар

„Чаталджа. Тактическа студия“ – фототипно издание на книгата на началника на Генералния щаб на армията и автор на оперативния план за действия в Първата Балканска война генерал Иван Фичев, подари на Военна академия „Г. С. Раковски“ неговият правнук и наш приятел Константин Фичев. Десет броя вече са налични за ползване в библиотеката.
Трудът излезе с помощта на Национално дружество „Традиция“ – клон Априлци-Троян-Севлиево, Военна академия „Г. С. Раковски“ е издател.
Г-н Константин Фичев, който е и притежател на първата членска карта в Клуб на възпитаниците и приятелите на Военна академия „Г. С. Раковски“, благодари за съдействието на началника на Академията генерал-майор д-р Груди Ангелов и на преподавателя по Стратегически комуникации подполковник д-р Сашо Воденичарски.