14 ное

Военна академия „Г.С.Раковски“ организира обучение в курс „Киберсигурност в системите за управление“ с цел потребителите да развиват способностите си и усъвършенстват необходимите навици и умения в отговор на повишените изисквания към киберсигурността, включваща формулиране на заплахи, оценка на риска, определяне на средства за защита и организация на мероприятията по защита на информацията в КИС в единна система, работа с техника и технологии за предоставяне на услуги въз основа на Национална стратегия „Кибер устойчива България 2020“.
Програмата за обучение е асемблирана около съвременните схващания за същността и съвременните принципи за изграждане на система за киберсигурност, стандарти (национални и международни), моделиране на система за киберсигурност.
По време на обучението се разглеждат особеностите при организиране и изграждане на системи за киберсигурност в ЕС (Cyber Security in the Energy Sector) и НАТО.
Усвояването на горепосочените умения и способности в съответствие с изискванията към киберсигурността и внедряване на иновативни технологии за мениджмънт на киберзащитата във въоръжените сили, способства за професионалното развитие на потребителите и по-пълното и ефективно изпълнение на техните функционални задължения.

Тематична насоченост на Модул 1
„Киберсигурност в системите за управление”

1. Киберсигурност, принципи за изграждане на система за киберсигурност, стандарти.
2. Международни стандарти.
3. Система за киберсигурност в ЕС и НАТО.
4. Национална стратегия „Кибер устойчива България 2020“.
5. Мениджмънт на киберсигурността.
6. Архитектура, моделиране, анализ и оценка на риска на система за киберсигурност.

Тематична насоченост на Модул 2
„Приложна киберсигурност в системите за управление”

1.    Аспекти на киберпрестъпността.
2.    Атаки в компютърните мрежи и системи.
3.    Методология за управление и измерване на риска.
4.    Несанкциониран достъп и заплахи в компютърните мрежи и системи.
5.    Идентификация и разработване на политика за идентификация и афтентикация.
6.    Използване на протокола IPSec в системите за информационна сигурност.

Условия за записване в курс „Киберсигурност в системите за управление“

График за провеждане на курс „Киберсигурност в системите за управление”

За контакти и допълнителна информация