Вътрешни правила

 

Разяснения по открита процедура Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения на хранителния блок в сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” обект – ВР 1004/стол – публикувано на 23.03.2018 г.

 

Съобщение – публикувано на 28.03.2018 г.

Paзяснения sa подаване на ЕЕДОП в електронен вид по открита процедура Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения на хранителния блок в сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” обект – ВР 1004/стол – публикувано на 28.03.2018 г.

Приложение към съобщение – публикувано на 28.03.2018 г.

 

Текущи обществени поръчки

 

Поръчка Публикувана Номер АОП
Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения на хранителния блок в сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” обект – ВР 1004/стол 02.03.2018 00063-2018-0002
Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“ 01.03.2018 СИ-29-810/27.02.2018 г.
Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски” – обект ВР 1004/ЩД 01.02.2018 00063-2018-0001

 

Профил на купувача – архив