Вътрешни правила

 

Текущи обществени поръчки

 

Поръчка Публикувана Номер АОП
Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения на хранителния блок в сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” обект – ВР 1004/стол 13.06.2018 00063-2018-0007
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обекти присъединени на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група 08.06.2018 00063-2018-0006
Осигуряване на невъоръжена физическа, мобилна охрана и контрол на пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в управление на Военна академия „Г. С. Раковски“ – обекти на адрес бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, гр. София и обект на адрес бул. „Асен Йорданов“ № 1 спортен комплекс „Червено знаме“, гр. София, недвижим имот – ниско тяло от 3 (трети) до 9 (девети) етаж в сграда № 6 22.05.2018 00063-2018-0005
Доставка на перилни и почистващи препарати, и консумативи за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ 02.05.2018 СИ-29-1597
Придобиване на транспортни средства за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“ 24.04.2018 9075272
Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски” 23.04.2018 00063-2018-0004
Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски” – обект ВР 1004/ЩД 01.02.2018 00063-2018-0001

 

Профил на купувача – архив