Поръчка Публикувана Номер АОП
ВР 1004/СС – Събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на Военна академия „Г. С. Раковски” 08.10.2018 00063-2018-0012
Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/СС – Събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на Военна академия „Г. С. Раковски” 16.01.2019 9084910
Годишно застраховане на моторните превозни средства на Военна академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС” 13.11.2018 9083032
Консултантска услуга за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски” 30.10.2018 9082561
ВР 1004/ЩД – Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски” 09.08.2018 00063-2018-0010
Строително-монтажни и ремонтни работи на част от оградата на ВА „Г. С. Раковски” към улица „Хан Омуртаг“ и ул. „Мизия“ 20.09.2018 00063-2018-0011
Повишаване на енергийната ефективност и ремонт на третия етаж на Учебния корпус на ВА „Г. С. Раковски” 23.04.2018 00063-2018-0004
Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения за регистратура на ВА „Г. С. Раковски“ 06.08.2018 00063-2018-0009
Конструктивно обследване и оценка на техническото състояние на носещата конструкция и заключение за възможна реконструкция и изпълнение на строителство на общежитие във ВА „Г. С. Раковски” 30.07.2018 9079018
Доставка на топлоенергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ 28.06.2018 00063-2018-0008
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Георги Стойков Раковски” за обекти присъединени на средно напрежение и избор на координатор на балансираща група 08.06.2018 00063-2018-0006
Изготвяне на проект за събаряне на сграда и облагородяване на войсковия район на ВА „Г. С. Раковски“ 05.07.2018 9078111
Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения на хранителния блок в сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” обект – ВР 1004/стол 13.06.2018 00063-2018-0007
Осигуряване на невъоръжена физическа, мобилна охрана и контрол на пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в управление на Военна академия „Г. С. Раковски“ – обекти на адрес бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, гр. София и обект на адрес бул. „Асен Йорданов“ № 1 спортен комплекс „Червено знаме“, гр. София, недвижим имот – ниско тяло от 3 (трети) до 9 (девети) етаж в сграда № 6 22.05.2018 00063-2018-0005
Доставка на перилни и почистващи препарати, и консумативи за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ 02.05.2018 СИ-29-1597
Подмяна на дограма и строително-ремонтни работи на сграда „Щаб” на Военна академия „Г. С. Раковски” – обект ВР 1004/ЩД 01.02.2018 00063-2018-0001
Придобиване на транспортни средства за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“ 24.04.2018 9075272
Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения на хранителния блок в сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” обект – ВР 1004/стол 02.03.2018 00063-2018-0002
Осигуряване на невъоръжена физическа, мобилна охрана и контрол на пропускателния режим в имот-публична държавна собственост в управление на Военна академия „Г. С. Раковски” – обекти на адрес бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, гр. София и обект на адрес бул. „Асен Йорданов“ № 1 спортен комплекс „Червено знаме“, гр. София, недвижим имот – ниско тяло от 3 (трети) до 9 (девети) етаж в сграда № 6 30.03.2018 00063-2018-0003
Застраховане на имоти, публична държавна собственост, предоставени за управление на Военна академия „Г. С. Раковски“ 01.03.2018 СИ-29-810/27.02.2018 г.
Доставка на тонер касети и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ 16.02.2018 СИ-29-722/16.02.2018 г.
Доставка на канцеларски материали, различни видове хартия, пликове и бланки за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ 16.02.2018 СИ-29-721/16.02.2018 г.
Извършване на услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“ 24.11.2017 00063-2017-0006
Застраховане на моторните превозни средства на Военна академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС” 05.12.2017
Застраховане на моторните превозни средства на Военна академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС” 16.11.2017
Ремонт на покрив, покривна конструкция и изграждане на противообледенителна инсталация на сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” 07.08.2017 00063-2017-0004
Подмяна на 2 (два) броя абонатни станции в помещения на сградите на щаба и киносалон 09.08.2017 00063-2017-0005
Доставка на топлоенергия за нуждите на ВА „Г. С. Раковски“ 28.06.2017 00063-2017-0003
Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“ 01.06.2017 00063-2017-0001
Осигуряване на денонощна невъоръжена физическа охрана, охрана със СОТ и пропускателна дейност в имот – публична държавна собственост, в управление на военна академия „Г. С. Раковски” 20.10.2016
Ремонт на покрив, покривна конструкция и изграждане на противообледенителна инсталация на сградата на учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” 27.06.2017 00063-2017-002
Извършване на строително-монтажни и демонтажни работи за подмяна на 2 (два) броя абонатни станции в помещения на сградите на Щаба и Киносалона на ВА „Г. С. Раковски“ и присъединяването им към захранващия паропровод и вътрешната топлопреносна мрежа на двете сгради 19.06.2017
Доставка и монтаж на интегрирана система за физическа сигурност на Военна академия „Г. С. Раковски“ 29.03.2017
Доставка на настолни компютри, многофункционални устройства, мултимедийни проектори и интерактивна дъска за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски” 18.01.2017
Застраховане на моторните превозни средства на Военна академия „Г. С. Раковски” със застраховки „Пълно каско”, „Гражданска отговорност” и „Злополука на местата в МПС” 16.12.2016
Изграждане на система за контрол на достъпа и видеонаблюдение на сграда – щаб, КTП – юг, КПП – запад, гараж и вход от Държавна комисия по сигурността на информацията 22.11.2016
Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строително-монтажните работи на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на Учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски“ 12.10.2016
Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на Учебния корпус на Военна академия „Г. С. Раковски” 21.09.2016
Дейности по изваждане на паметника на бомбиера в района на Военна академия „Г. С. Раковски” 01.09.2016
Доставка на офис оборудване за зала във Военна академия „Г. С. Раковски” 03.08.2016

 

Профил на купувача – архив I

Профил на купувача – архив II