ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

Ви кани да участвате в

 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„Предизвикателствата пред ЕС и НАТО в контекста на радикализацията, тероризма и миграцията”

на 11 и 12 април 2018 г.

във Военна академия „Г. С. Раковски”

 

НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Национална сигурност и отбрана

Военно дело

Социални, стопански, правни и хуманитарни науки

Природни и технически науки, математика и информатика

Радикализация и тероризъм

 

 

ЕЗИЦИ

Български и английски