Военна академия „Георги Стойков Раковски“

ВОЕНЕН ЖУРНАЛ

ISSN 2534-8388

126 години списание „Военен журнал“

 

„Военен журнал” е първото военнотеоретично списание в България. Първият му брой излиза през 1888 г. Списанието е едномесечно, под главната редакция на началника на Генералния щаб майор Рачо Петров. Списание „Военен журнал“ излиза до 1947 г. с две прекъсвания през 1913-а и 1916 – 1919 г. Със Заповед № 16 на министъра на отбраната от 27 януари 1992 г. е възстановено името „Военен журнал“ на списание „Военна мисъл“ като двумесечно издание на Министерството на отбраната.

От 2000 г. екипът на „Военен журнал“ се влива в редакционния екип на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, а от 2016 г. списанието вече е издание на Военната академия.

Тематиката на списание „Военен журнал“ е свързана с военното строителство и политиката за сигурност, с важни икономически, социални и други проблеми с отношение към националната сигурност и Българската армия. Списанието излиза в 4 книжки годишно.