Военна академия „Георги Стойков Раковски“

ВОЕНЕН ЖУРНАЛ

ISSN 2534-8388

 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

полковник доц. д-р Димитър Ташков

заместник-началник на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ по учебната и научната част

 

ГЛАВЕН РЕДАКТОР

полковник проф. д.н. Георги Карастоянов

ръководител на катедра „Психология и лидерство“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“

 

ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР

д-р Зоя Крачунова

началник на сектор „Издателство Г. С. Раковски“

 

ЧЛЕНОВЕ

полковник проф. д.и.н. Димитър Недялков

началник на катедра „ВВС и ПВО“ – факултет „Командно-щабен“

 

професор д-р Наталия Бекярова

ръководител на катедра „Национална и международна сигурност“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“

 

полковник доц. д.н. Нено Христов

декан на факултет „Национална сигурност и отбрана“

 

 

полковник доц. д-р Иван Христозов

заместник-директор на ИПИО

 

полковник доц. д-р Атанас Атанасов

катедра „Сухопътни войски“ – факултет „Командно-щабен“

 

полковник доц. д-р Николай Урумов

катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“

 

подполковник доцент д-р Румен Христов

катедра „Логистика“ – факултет „Командно-щабен“

 

доцент д-р Иван Русимов

катедра „ВВС и ПВО“ – факултет „Командно-щабен“

 

доцент д-р Максим Карев

научна секция „Стратегически изследвания в сигурността и отбраната“ – ИПИО

 

професор д-р Лидия Велкова

катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“

 

доцент д-р Мила Серафимова

катедра „Психология и лидерство“ – факултет „Национална сигурност и отбрана“

 

доцент д-р Валентина Георгиева

департамент „Езиково обучение“

 

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

 

Prof. Mark Kramer

Harvard University

 

Prof. Arne Westad

London School of Economics and Political Science (member of British Academy)

 

MG Prof. Mihail Ionescu

Institute of Military History and Political Studies of Defence, Bucharest

 

Dr. Daniel McDonald

Defence Equal Opportunity Management Institute, USА

 

Dr. Jovanka Saranovic

Defence Research Institute, Beograd, Serbia

 

Dr. John Nomikos

Research Institute for European and American Studies, Athens, Greece

 

Prof. PhD Carol Atkinson

University of Southern California, USА